Αρχοντικό Βέργου

Το επιβλητικό αυτό αρχοντικό ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει στην οδό Αϊδήτρας 12, στην παλιά πόλη της Καστοριάς, στη γραφική περιοχή Ντολτσό. Είναι επίσης γνωστό και με την ονομασία «αρχοντικό Αλεξίου Βέργουλα».

Οι μελετητές εντοπίζουν το έτος κατασκευής του στο 1850. Το αρχοντικό έχει την είσοδό του στη νότια πλευρά, όπου σχηματίζεται και μια μακρόστενη αυλή. Παρατηρώντας το εξωτερικά διακρίνουμε ότι το πλευρικό σαχνισί στηρίζεται σε ξύλινα στηρίγματα, ενώ το γείσο της στέγης αποτελείται από κοιλόκυρτα κυμάτια. Το παραδοσιακό αυτό αρχοντικό μπορεί να πει κανεί ότι εμφανίζει φρουριακή μορφή. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό οίκημα το οποίο στις ημέρες μας αξιοποιείται και κατά καιρούς λειτουργεί ως χώρος ανάδειξης έργων τέχνης και εκδηλώσεων που αφορούν τον πολιτισμό.