Προϊστορικός Λιμναίος Οικισμός

Ο αρχαιολογικός χώρος του Δισπηλιού και το Οικομουσείο βρίσκονται σε απόσταση 7 χιλιομέτρων από την πόλη της Καστοριάς.

Εδώ έχει ανασκαφεί λιμναίος οικισμός της Νεότερης Νεολιθικής Περιόδου (5500 π.Χ.) Με τη δημιουργία του Οικομουσείου, επιχειρήθηκε μια πιστή αναπαράσταση του οικισμού που δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να προσεγγίσει καλύτερα τον τρόπο ζωής των κατοίκων. Κοντά στον αρχαιολογικό χώρο λειτουργεί επισκέψιμο εκθετήριο με ευρήματα των ανασκαφών.

 

Φωτογραφίες